Käsitsijuhtimisel söötmine MC 99 NT

Käesolev juhend käsitleb vedelsöötmise söötmisprotsessi juhtimist käsireziimil arvutist. Põhiprotsesse on võimalik juhtida käsitsi ka ilma arvuti abita.
Juhend on koostatud inglise keelse programmi menüüdega.

Arvutiga käsijuhtimist kasutatakse süsteemi testimiseks või avariiolukordade kõrvaldamiseks.
Käsitsijuhtimise kasutamise eelduseks on et ükski automaatne protsess ei ole käsil( status STOP ) ja ei ole ühtki alarmi ning segistis on vähemalt 10 kg sööta.

Käsitsijuhtimise käivitamiseks tuleb vajutada MF . Avaneb järgnev menüü ja koheselt käivitub ka segur.

Image

Sellest menüüst on võimalik juhtida söötmisprotsessi erinevaid etappe.

Valve = Klapi nr, näitab milline söödaklapp on valitud.

Kg prs = Doseeritud kogus, näitab mitu kg on valitud klapile sööta doseeritud.

Kg targ = Soovitav kogus , näitab palju tuleb valitud klapile doseerida. See kogus tuleneb järgmise planeeritud automaatse söötmise arvutatud kogusest.

Scale = Kaalunäit, näitab palju on valitud kaaludel sööta.

No = Kaalu nr, kaalude valikuks kui süsteemis on mitu kaalu

Circuit = Ringi nr. , söötmisringi valikuks

Agitator = Segur, seguri käivitamiseks/seiskamiseks.

Feedpump = Söödapump, söödapumba käivitamiseks/seiskamiseks

Sensor = Sensor, valitud söödaklapiga ühendatud sensori sisse/välja lülitamiseks. Iga Hydromix süsteem ei ole sensoritega varustatud.

Käsitsijuhtimise protsess.

  • Käsitsisöötmise menüüsse saab kiirkorraldusega MF <enter>. Avaneb ülatoodud menüü ja käivitub koheselt ka segur.
  • Järgnevalt tuleb valida söötmisring kuhu tahetakse käsitsi sööta jägada. Söötmisringi valik tehakse valides näiteks C 1 <enter> kus C näitab et käsklus on ringi valimiseks ja 1 on valitud söötmisringi number. Valiku tulemusena avatakse soovitud söötmisringi alg- ja lõpuklapid.
  • Kui on tegemist pimetorudega ja tsentraalse söötmisringiga süsteemiga, siis tuleb pimetoru peaklapp avada käsitsi. Kui pimeturu peaklapp on membraanventiil tuleb selle avamiseks vajutada klapil olevat punast nuppu ja fikseerida see poolpöördega avatud asendis. Kui pimetoru peaklapp on kuulkraan, tuleb kruvikeerajaga keerata magnetventiilil olevat käsitsiavamis kruvi. Peale konkreetse pimetoru söötmise lõppu tuleb peaklapp kindlasti sulgeda.
  • Järgnevalt võib käivitada söödapumba käsklusega F<enter>. Pumba käivitamisel toimub esmalt retsirkulatsioon valitud söötmisringil. Kaalude näit selle protsessi käigus ei tohi muutuda.
  • Soovides nüüd doseerida sööta soovitavale klapile tuleb sisestada käsklus, näiteks, V23 <enter>, kus V näitab et valitakse söödaklappe ja 23 näitab valitud söödaklapi numbrit. Doseerimise käigus tuleb jälgida kaalu muutust. Soovitatav on anda igale klapile „soovitatav kogus”. Kindlasti tuleks vältida doseerimist sellises mahus, et söödaküna hakkab üle ajama.
  • Kui on valitud klapp ja toimub doseerimine saab klapinumbreid vahetada nooleklahvidega. (↑↓) Klahv suurendab klapi numbrit ja   vähendab klapi numbrit. Valida saab vaid valitud ringil asuvaid söödaklappe. Juhul kui on tegemist pimetorudega süsteemiga saab valida kõiki klappe kuid doseerimine toimub siiski vaid sellel pimetorul olevatele klappidele, mille peakraan oli eelnevalt käsitsi avatud.
  • Käsitsisöötmise ükskõik millise protsessi katkestamine toimub ESC klahvile vajutades, mille tulemusena katkevad kõik toimuvad protsessid ning arvuti läheb peamenüüsse ( Main Menu. )