Punkri täitmine MC99

Söötmisarvuti MC 99 võimaldab pidada arvestust komponentide kulu kohta.

Arvestust peetakse tabelis : COMPONENTS PRESENT VALUES

Punkri täitmine vedelsöödaarvutist

Punkris olev kogus = sisestatud kogused – söödatud kogused.

Punkris olev kogus võib olla ka negatiivne. Seda juhul kui sisse tulnud söödakoguseid ei ole sisestatud korrektselt.

Punkris oleva koguse nullimiseks tuleb nullida soovitav kogus  valida ja sisestada 0N ( null ja N ) <enter>

Saabuva söödakoguse sisestamiseks tuleb valida vastava komponendi „punkris olev kogus” ja sisestada saabuv kogus. Näiteks : 12000,35 <enter> Sellisel juhul eeldatakse et saabunud sööt on täpselt samade omadustega kui juba punkris olev. Juhul kui soovitakse sisestada ka uue sööda kuivainesisaldust, energiasisaldust jms tuleb kasutada käsklust SR <enter>. Avaneb menüü

Punkri täitmise menüü vedelsöödaarvutis

Avanevasse menüüsse tuleb sisestada uued väärtused ja neeed üle kanda valides OK (Y/N)… : Y